Pruebas libres técnico y técnico superior de FP

RESOLUCIÓ  de  2  d’octubre  de  2017,  de  la  Direcció General  de  Formació  Professional  i  Ensenyaments  de Règim  Especial,  per  la  qual  es  convoquen  *proves*  per  a l’obtenció dels *títols de Tècnic/a i de Tècnic/a Superior de Formació Professional*.
https://www.dogv.gva.es/datos/2017/10/06/pdf/2017_8733.pdf

Inscripció per fer la prova: del 6 al 17 de novembre de 2017
Realització de les proves: entre el 5 i el 13 de febrer de 2018.