MATRÍCULA PROVES HOMOLOGADES FRANCÈS I ANGLÈS

Inscripció a les proves homologades del  nivell A2:

Termini per a fomalitzar la inscripció en Secretaria del centre del 10 al 17 de gener

PROVA FRANCÈS 13 febrer / PROVA ANGLÈS 14 febrer

Guia del candidat i els criteris d’avaluació estan penjats en aquesta web.