Calendario de matrícula FP

resumen fechas y calendario pruebas de acceso MED y SUP(1)

*DOGV 9/4/2018*

*calendari matrícula FPs*
RESOLUCIÓ  de  29  de  març  de  2018,  de  la  Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació, per la qual s’estableix  el  *calendari  i  el  procediment  d’admissió  i  matrícula*  de  l’alumnat  en  els  *ensenyaments  de  Formació  Professional  Bàsica,  de  grau  mitjà  i  de  grau  superior*  en  centres  públics  i  centres  privats  amb  cicles  formatius  sostinguts  amb  fons  públics  no  universitaris;  en  els *programes formatius de qualificació bàsica* finançats amb fons públics, i en els *cicles de Formació Professional Bàsica* en instituts d’Educació Secundària i *centres integrats públics de Formació  Professional*  de  la  Comunitat  Valenciana,  dirigides  a beneficiaris del Pla d’ocupació juvenil per al curs 2018-2019.
https://www.dogv.gva.es/datos/2018/04/09/pdf/2018_3470.pdf

Terminis *Formació Professional Bàsica*:
– Presentació de sol·licituds d’admissió cicles: del 18 al 31 de maig, tots dos inclusivament.
– Termini de formalització de la matrícula per l’alumnat admés en el procés ordinari: del 28 de juny al 4 de juliol.

Terminis *Formació Professional de grau mitjà i grau superior*
– Presentació de sol·licituds d’admissió: del 18 al 31 de maig tots dos inclusivament.
– Termini de formalització de matrícula per a l’alumnat admés en el procés d’admissió: del 18 al 27 de juliol.

Terminis *programes formatius de qualificació bàsica*:

– Presentació de sol·licituds d’admissió: del 10 al 16 de juliol tots dos inclusivament.
– Termini de formalització de matrícula per a l’alumnat admés en el procés ordinari: del 24 al 27 de juliol.

Terminis *Formació Professional Bàsica segona oportunitat*:

– Presentació de sol·licituds d’admissió: del 3 al 7 de setembre tots dos inclusivament.
– Termini de formalització de matrícula per a l’alumnat admés: del 17 al 19 de setembre.