Becas turismo

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Presidència de la Generalitat

DECRET 20/2017, de 24 de novembre, del president de la Generalitat, pel qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en matèria de turisme

BENEFICIARIS:
c.1. Beques en matèria d’informació turística en destinació: Grau en Turisme i Tècnic Superior en Guia, Informació i Assistència Turística.