logo


Inscripció a les proves: 13 – 17 DE GENER a Secretaria del centre

Guia del candidat per a les proves homologades per als alumnes d’educació secundària i formació professional (2019-2020).

 Dates exàmens FRANCÉS: 12 de febrer/ ANGLÉS 13 de febrer

CARTELL PROVES HOMOLOGADES(5)

CALENDARI PROVES HOMOLOGADES(2)